La Lioparda

La Lioparda és una associació cultural híbrida entre el món de les arts i la pedagogia, situada a Mallorca des del 2017.

qui som?

Art i pedagogia

La Lioparda és una entitat formada per professionals del món de les arts i la pedagogia, fundada el 2017 a l’illa de Mallorca. Posam l’accent en les arts vives, aquelles on el cos és protagonista, i  entenem l’educació com una pràctica artística i l’art com una forma de pedagogia.

Les nostres produccions poden prendre diverses formes: espectacles, laboratoris de creació i moviment, tallers de formació, investigacions, publicacions o jornades de reflexió.

Les nostres accions són poètiques i polítiques, ja que partim de les teories feministes i les pedagogies crítiques, entenent la pràctica artística com a eina per poder  plantejar preguntes sobre el sistema i l’ordre establert on l’experiència pròpia esdevé font de coneixement i punt de partida.

Com són les nostres obres

Desenvolupam projectes que combinen la performance, els “nous llenguatges”, el teatre físic, el teatre de les oprimides, el teatre d’objectes, la dansa contemporània, la dansa-teatre o les arts visuals. 

Metodologies tortes

o per què a través del cos...

Una de les potencialitats de La lioparda és la metodologia híbrida, on paraula i moviment, cos i ment esdevenen elements indissociables, pensar amb el cos a través del moviment o ballar la teoria a través de la imaginació. Aquesta metodologia torta permet la connexió entre disciplines molt diferents: escèniques, arts visuals, arts plàstiques, filosofia, educació, esports, etc.

El cos amaga l’imaginari col·lectiu, a vegades parla per si mateix i ens ajuda a veure’ns en l’altra persona. Treballar des de la pràctica artística corporal proporciona una consciència de vibració creativa que afecta la consciència de comunicació i ajuda a posar el focus en la interconnexió i interdependència dels cossos. Es trenca amb la idea del jo atomitzat, que no fa més que afavorir la pèrdua de consciència de comunitat, provocant la dissolució d’una possible lluita o voluntat de canvi.

Apuntam cap a la necessitat de qüestionar i subvertir les normes culturals que donen forma a la nostra percepció, per a imaginar altres maneres d’experimentar, significar i posar en valor. El cos no sols rep informació del món, sinó que també el transforma a través de la seva presència i acció. Sabem que el repte no es troba en l’objecte creat, sinó des d’on crearem.

produccions

Descubreix les nostres
formes de creació

EDUCACIÓ

ESPECTACLES

INVESTIGACIÓ

JORNADES

Potencial creatiu en educació  espectacles  investigació  jornades 

Associació cultural híbrida entre el món de les arts i la pedagogia, creada el 2017 a l’illa de Mallorca.